[ Back ]     [ Comments ]     [ Print ]

News Admin
 
Date
 11/10/2001
News Provider
 Mahamad Rodzi Abdul Ghani
News Source
 NULL
Headline
 Malaysia hasilkan 20 peratus oleokimia asas dunia

06 October 2001 (NSTP)

MALAYSIA menguasai 20 peratus pengeluaran oleokimia asas dunia iaitu 1.2juta tan tahun lalu. Pengeluar utama lain ialah Amerika Utara dan KesatuanEropah. Bermula dengan pengeluaran berjumlah 10,000 tan pada 1980, iaterus meningkat dari setahun ke setahun.Pada 1990, Malaysia mengeluarkan 262,000 tan atau 5.7 peratus daripadapengeluaran sawit dunia, manakala 807,000 tan atau 15 peratus pada 1995.Nilai eksport turut meningkat dari RM1.98 billion pada 1998 kepada RM2.83billion pada 1999 dan RM3.03 billion tahun lalu.Perkembangan pesat industri oleokimia hasil daripada pelbagai galakancukaidan insentif yang diberikan kerajaan dalam mengalakkan industripemprosesan hiliran keluaran sawit negara. Kini ada 10 syarikat yangmenghasilkan oleokimia asas dengan sebahagian besar keluaran mereka adalahuntuk eksport.Negara pengimport utama keluaran berkenaan ialah Kesatuan Eropah, Jepun,China, India dan Amerika Syarikat. Kegiatan lobi antiminyak sawit diAmerika Syarikat, khususnya pada 1980-an, sedikit sebanyak menjejaskandagangan keluaran sawit.Oleokimia asas adalah bahan kimia yang dihasilkan dari minyak dan lemakyang berasal dari sayuran, haiwan atau hidupan laut. Oleokimia biasanyaterdiri daripada asid lemak, ester lemak, alkohol lemak, amina lemak dangliserin.Di Malaysia, ia dihasilkan dari minyak sawit dan minyak isirong sawitkerana negara ini adalah pengeluar utama minyak sawit iaitu 50 peratusdaripada pengeluaran minyak sawit dunia. Kira-kira 10 peratus keluaransawit negara digunakan sebagai bahan mentah kepada industri ini.Bahan oleokimia asas dan bahan terbitannya digunakan dalam pelbagaikeluaran seperti sabun, bahan cuci, alat solek, dandanan badan,farmaseutikal dan bahan kimia industri.

$SIG$Form:INetSendTo: .$StorageTo: .RecipientGroupsExpanded: palmnews_group$Mailer: Lotus Notes Release 5.0.1b (Intl) 30 September 1999$MessageID: INetFrom: rodzi@commserv.mpob.gov.myPostedDate: 11-10-2001 09:16:17 AMRecipients: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CN=Ab Halim Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ab. Malek Nanti/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ab. Rahman Haji Mohamed/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abd. Jalil Murad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Aziz Jaffar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Khalil Mohamad Nor/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Rahim Abdullah Sani/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdullah Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Adrein Tubong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Abduh Yaman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Saghir Baharan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Zuraimi Ab. Satar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Alias Johari/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Aminuddin Abd Aziz/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ana Satasia Muda/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ang Sau Hong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Azahari Baharum/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Azman Ismail/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Balu Nambiappan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Chandramohan Dharmapalan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Chang Lin Chong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Dahlan Othman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Datuk Dr. YusofBasiron/OU=DGO/O=MPOB@MPOB,CN=Dayang Nazrima Shahari/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Burhanuddin Abd Salam/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Mohd. Noor Mamat/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Mohd. Rafii Yusop/OU=BIO/O=MPOB@MPOB,CN=Eaishah Mohd Darus/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ezana Hassan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Fauzi Arifin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ghazali bin Mohd.Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ghazali Kasim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hafizah Anuar/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Haindun Md Yussoff/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Adzmi Hassan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Mohamad Azmi Kulop Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Samsudin Haji Abd. Jalil/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Zainal Shafie/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Zulkefli Shawal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hajjah Nor Hayati Muhammad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hajjah Zahariah Abu Samah/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Hamidah Abdul Hamid/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hashim Man/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hasiah Embong/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Hj. Malek Mansor/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Hj. Mohd. Nasir Amiruddin/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Iptisam Abdul Wahab/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Iskandar Shah Mustaffa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ismail Jantan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jamil Nordin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jariah Md. Jidin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jusoh Latif/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Justine Hintanau/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Kamar Nor Aini Kamarul Zaman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Kamaruddin Mohd Idris/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Khairul Azwan Sapuan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lai Kim Seng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lailawati Meon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Loo Yuen Mey/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lye Kwang Meng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mazlan Mustaffa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mazrian Musa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Miskiah Abd Hamid/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohamad Azman Hambali/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohamad Sairi Md. Juhudi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Arifudin Haji Husain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Fadzil Ishak/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Fairuz Mohd Hanafiah/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Hassan Hussin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Jasni Satar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Noor Azam Ayob/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Nozri Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Rahim Awang/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Razali Ithnain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Roslan Md Noor/OU=BIO/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Shokree Mohamad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Sukri Abd Manap/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Yahaya Osman Palil/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Zaini Mohd Ariffin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Zulkifli Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd. Arif Simeh/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd. Jusuh Haji Rukawi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd.Roselan bin Lebar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohsin Saad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Muhamad Zarin Mohd Nor/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Murphy Solomon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Muslim Imam Amat Samsudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nazlin Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nazri Mohamed/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ng Hoi Chan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nik Abdullah Nik Idris/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Noh Muhammad Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Noor Azizul Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nor Rizah Ismadi/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Norashikin Hassim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norfadilah Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norhanita Abu Bakar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norhazifah Suhani/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Norihan Husain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norlizah Hamzah/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Normala Taib/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=R. Venugopal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=RadzuanNaim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Raja Shahrom Raja Kamarudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ramli Abdullah/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Ramli Haji Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rasly Bakar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Roslan Abas/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Rosli Mat Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rosni Hussin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rozita Baharuddin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rushdan Muda/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sabtu Ahmad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Shafie Abdul/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sharifah Hassan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Siti Fatimatu Zahara Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Siti Norsiah Ahmad/OU=ADMIN/O=MPOB@MPOB,CN=Subramaniam Danapal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sulim Lumong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tan Gin Cheng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tan How Soon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tazaruddin Osman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tham See Min/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Wan Na'aman Abdul Rahman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Yakup Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Yuslinda Haji Yusof/OU=ADMIN/O=MPOB@MPOB,CN=Zainal Osman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zaini Samsudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zainon Basran/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zainon Basran/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zalena Abu Hasan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zulkarnaen Ahmad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zulkifli Mohd Wahi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOBSign: 1


ECONOMICS & INDUSTRY DEVELOPMENT DIVISION
Malaysian Palm Oil Board ( MPOB ) Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
Tel : 603 - 7802 2800 || Fax : 603 - 7803 3533