[ Back ]     [ Comments ]     [ Print ]

News Admin
 
Date
 19/09/2002
News Provider
 Mahamad Rodzi Abdul Ghani
News Source
 NULL
Headline
 Pendapatan peneroka meningkat

SEGAMAT, 14/09/02 (Berita Harian) – Peneroka tanah rancangan Felda didaerah ini, mula lega berikutan pendapatan hasil jualan sawit dan getahlebih tinggi berbanding ketika negara dilanda kegawatan ekonomi lima tahunlalu.

Peneroka tanah rancangan berasaskan getah secara purata memperolehpendapatan antara RM700 sehingga lebih RM1,000 sebulan.

Bagi peneroka yang menggunakan pelbagai sistem penggalak pengeluaran susugetah seperti bahan cairan dan gas, memperoleh pendapatan antara RM1,000hingga RM2,000 sebulan.

Peneroka kelapa sawit pula ada memperoleh pendapatan antara RM2,000sehingga hampir RM3,000 sebulan.

Masyarakat peneroka di tanah rancangan Felda getah dan kelapa sawit ketikakegawatan dulu mendapat pendapatan RM400 sebulan saja sebelum ini.

Seorang peneroka Felda di daerah ini, Sohud Akmal Karim, 48, berkatapeneroka yang menumpukan kerjanya di ladang sawit atau getah kinimemperoleh pendapatan selesa.

Katanya, harga getah susu cair yang diperoleh di peringkat rancangan bagisetiap kilogram kini berada pada paras RM3 sekilogram, manakala hargagetah beku RM1.20 sen sekilogram.

“Pentadbiran rancangan membayar tunai kepada peneroka antara RM1.90 hinggaRM2.00 sekilogram getah cair, manakala bagi getah beku antara RM0.80 sensehingga RM1.00 sekilogram setiap hari ini.

“Bagi mereka yang menggunakan pelbagai sistem penggalak susu memperolehpendapatan sehingga lebih RM100 termasuk hasil penjualan getah beku,manakala yang tidak menggunakan kaedah itu memperoleh pendapatan kira kiraRM50.00 sehari,” katanya.

Kejatuhan harga komoditi itu sebelum ini menyebabkan peneroka tidak dapatmenumpukan kerja menoreh sepenuh masa kerana pendapatan yang diperolehtidak mencukupi untuk keperluan keluarga.

Beliau berkata, keadaan itu menyebabkan ramai peneroka tanah rancanganFelda berhijrah ke kota untuk bekerja sebagai buruh binaan, pengawalkeselamatan, jurujual, mengambil upah memotong sawit di ladang, berniagaruncit, menternak ayam, lembu dan kambing.

“Kami harap paras harga yang sedia ada ini kekal bagi memastikan ekonomipeneroka terus kukuh sekali gus membolehkan mereka menampung keperluanharian,” katanya.

Difahamkan, peneroka getah Peringkat Satu Felda Pemanis Dua di sini secarapurata memperoleh pendapatan bersih RM1,189 sebulan.

Seorang peneroka di Felda Palong Timor berasaskan tanaman sawit, MoinMesnan, 57, bersyukur kerana tidak menghadapi masalah kejatuhan terukharga kelapa sawit.

Katanya, paras harga komoditi itu kini semakin pulih di mana setiap setanmetrik kelapa sawit boleh dijual antara RM234 sehingga hampir RM300 setiaptan.

Beliau berkata, jika seorang peneroka mampu mengeluarkan kelapa sawitantara lapan hingga lebih 10 tan bermakna mereka mampu memperolehpendapatan di antara RM2,000 sehingga RM3,000 sebulan.

$SIG$Form:INetSendTo: .$StorageTo: .RecipientGroupsExpanded: palmnews_group$Mailer: Lotus Notes Release 5.0.1b (Intl) 30 September 1999$MessageID: INetFrom: rodzi@commserv.mpob.gov.myPostedDate: 19-09-2002 09:33:15 AMRecipients: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,CN=Ab Halim Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ab. Malek Nanti/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ab. Rahman Haji Mohamed/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abd. Jalil Murad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Aziz Jaffar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Khalil Mohamad Nor/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdul Rahim Abdullah Sani/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Abdullah Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Adrein Tubong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Abduh Yaman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Saghir Baharan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ahmad Zuraimi Ab. Satar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Alias Johari/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Aminuddin Abd Aziz/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ang Sau Hong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Azahari Baharum/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Azman Ismail/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Balu Nambiappan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Chandramohan Dharmapalan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Chang Lin Chong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Dahlan Othman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Datuk Dr. Yusof Basiron/OU=DGO/O=MPOB@MPOB,CN=Dayang Nazrima Shahari/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Burhanuddin Abd Salam/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Mohd. Noor Mamat/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Dr. Mohd. Rafii Yusop/OU=BIO/O=MPOB@MPOB,CN=Eaishah Mohd Darus/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Fauzi Arifin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ghazali bin Mohd.Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ghazali Kasim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hafizah Anuar/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Haindun Md Yussoff/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Adzmi Hassan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Mohamad Azmi Kulop Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Samsudin Haji Abd. Jalil/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Zainal Shafie/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Haji Zulkefli Shawal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hajjah Nor Hayati Muhammad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hajjah Zahariah Abu Samah/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Hamidah Abdul Hamid/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hashim Man/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Hasiah Embong/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Hj. Malek Mansoor/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Hj. Mohd. Nasir Amiruddin/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Iptisam Abdul Wahab/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Iskandar Shah Mustaffa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ismail Jantan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jamil Nordin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jariah Md. Jidin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Jusoh Latif/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Justine Hintanau/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Kamar Nor Aini Kamarul Zaman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Kamaruddin Mohd Idris/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Khairul Azwan Sapuan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lai Kim Seng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lailawati Meon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Loo Yuen Mey/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Lye Kwang Meng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mazlan Mustaffa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mazrian Musa/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Miskiah Abd Hamid/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohamad Azman Hambali/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohamad Sairi Md. Juhudi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Arifudin Haji Husain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Fadzil Ishak/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Fairuz Mohd Hanafiah/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Hassan Hussin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Jasni Satar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Noor Azam Ayob/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Nozri Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Rahim Awang/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Razali Ithnain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Shokree Mohamad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Sukri Abd Manap/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Zaini Mohd Ariffin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Zulkifli Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd. Arif Simeh/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd. Jusuh Haji Rukawi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd.Roselan bin Lebar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohsin Saad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Muhamad Zarin Mohd Nor/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Murphy Solomon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Muslim Imam Amat Samsudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nazlin Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nik Abdullah Nik Idris/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Noh Muhammad Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Noor Azizul Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Nor Rizah Ismadi/OU=IT/O=MPOB@MPOB,CN=Norashikin Hassim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norfadilah Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norhanita Abu Bakar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norhazifah Suhani/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Norihan Husain/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Norlizah Hamzah/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Normala Taib/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=R. Venugopal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Radzuan Naim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Raja Shahrom Raja Kamarudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Ramli Abdullah/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Ramli Haji Salleh/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rasly Bakar/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Roslan Abas/OU=TETAS/O=MPOB@MPOB,CN=Rosli Mat Hashim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rosni Hussin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rozita Baharuddin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Rushdan Muda/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sabtu Ahmad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Shafie Abdul/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sharifah Hassan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Siti Fatimatu Zahara Ismail/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Siti Norsiah Ahmad/OU=ADMIN/O=MPOB@MPOB,CN=Subramaniam Danapal/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Sulim Lumong/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tan Gin Cheng/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tan How Soon/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tazaruddin Osman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Tham See Min/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Wan Na'aman Abdul Rahman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Yakup Ibrahim/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Yuslinda Haji Yusof/OU=ADMIN/O=MPOB@MPOB,CN=Zainal Osman/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zaini Samsudin/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zainon Basran/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zainon Basran/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zalena Abu Hasan/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zulkarnaen Ahmad/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Zulkifli Mohd Wahi/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOB,CN=Mohd Yahaya Osman Palil/OU=BRANCH/O=MPOB@MPOBSign: 1


ECONOMICS & INDUSTRY DEVELOPMENT DIVISION
Malaysian Palm Oil Board ( MPOB ) Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA.
Tel : 603 - 7802 2800 || Fax : 603 - 7803 3533